Prawo konsumenckie

W relacjach z konsumentami przedsiębiorca musi wypełniać szereg szczególnych obowiązków, albo narazi się na kłopoty, sankcje i czarny PR.

Od grudnia 2014 r. obowiązuje nowa Ustawa o prawach konsumenta, implementująca do polskiego prawa postanowienia dyrektywy europejskiej z października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Ustawa zawiera regulacje szczególne dla branży e-commerce i dotyczy między innymi:

 • Sprzedaży w Internecie,
 • Świadczenia usług, nie tylko elektronicznych,
 • Obowiązków informacyjnych nałożonych na przedsiębiorcę w stosunku do konsumenta,
 • Regulacji prawa odstąpienia od umowy przez konsumenta.

Ponadto, w drodze nowelizacji Kodeksu cywilnego, ustawa o prawach konsumenta w bardzo istotny sposób zmieniła zasady odpowiedzialności za wadę sprzedanego konsumentowi towaru.

Podsumowując, cały proces sprzedażowy w Internecie, poczynając od reklamy, poprzez prezentację konkretnych produktów/usług w serwisie internetowym i zawarcie umowy z konsumentem, aż po liczne obowiązki posprzedażowe, został unormowany w nowej ustawie.

Warto zauważyć, że dobry regulamin sklepu lub serwisu internetowego to dopiero początek, który w żadnym razie nie pozwala uwolnić się od wielu innych obowiązków wynikających z Ustawowy o prawach konsumenta, ani nie gwarantuje bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca, który nie będzie przestrzegał przepisów poważnie ryzykuje i musi się liczyć między innymi z:

 • roszczeniami konsumentów, polegającymi zwłaszcza na żądaniu zwrotu pieniędzy, w związku z prawem odstąpienia od umowy, wykonywanym nawet wiele miesięcy po dokonaniu zakupu towaru lub usługi,
 • sankcjami ze strony UOKiK (kara pieniężna w wysokości do 10% rocznego przychodu),
 • grzywnami nakładanymi bezpośrednio na osoby zarządzające firmą,
 • pozwami prawdziwych i pseudo – konsumenckich organizacji dotyczącymi klauzul niedozwolonych w regulaminach i umowach z konsumentami,
 • zarzutami i roszczeniami firm konkurencyjnych, opartymi zwłaszcza na przepisach ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Na zagadnienie przestrzegania praw konsumenckich warto spojrzeć jak na inwestycję – kto w tej dziedzinie działa zgodnie z prawem, ten:

 • buduje renomę i pozytywny wizerunek swej firmy, unikając jednocześnie zagrożenia związanego z masową krytyką w serwisach społecznościowych i na forach internetowych,
 • chroni wartość swej firmy, gdyż ogranicza ryzyko roszczeń i kar; ma to szczególne znaczenie dla inwestorów oraz przy wycenie przedsiębiorstw.

Świadczymy usługi polegające na rozwiązywaniu wszelkich problemów prawnych przedsiębiorców z branży e-commerce. Zapoznaj się z naszą ofertą.

Na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej przygotowaliśmy część prawną podręcznika wdrożenia Ustawy o prawach konsumenta.

We współpracy z Pulsem Biznesu oraz Izbą Gospodarki Elektronicznej przeprowadziliśmy szereg szkoleń i konferencji poświęconych regulacjom nowej Ustawy o prawach konsumenta. Zobacz relacje: