Oferta

Świadczymy pomoc prawną i doradztwo podatkowe we wszystkich sprawach, które mogą dotyczyć biznesu on-line.

Korzystamy z gruntownej wiedzy prawniczej i wieloletniego doświadczenia w stopniu nie mniejszym niż ze znajomości rynku, realiów biznesowych i potrzeb marketingowych. Dzięki temu podpowiadamy i projektujemy rozwiązania nie tylko zgodne z przepisami, ale także praktyczne oraz – na ile to możliwe – proste.

Realizujemy jednorazowe, konkretne zlecenia (na przykład przygotowanie umowy, regulaminu, dokumentacji przetwarzania danych osobowych).
Prowadzimy projekty polegające na kompleksowym opracowaniu zestawu zagadnień prawnych i podatkowych związanych z realizacją danego przedsięwzięcia (na przykład uruchomieniem nowego serwisu internetowego).

Podejmujemy się stałej obsługi firm, obejmującej zaspokajanie bieżących potrzeb na doradztwo prawne i podatkowe, a nadto między innymi monitorowanie zmian w prawie i czuwanie nad aktualnością stosowanych przez naszych klientów umów i regulaminów.

Współpracujemy ze sprawdzonymi biegłymi rewidentami, analitykami finansowymi, księgowymi i rzeczoznawcami, z których wsparcia możemy zawsze skorzystać w razie potrzeby zapewnienia szerszego pakietu usług konsultingowych.

Usługi elektroniczne

Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania serwisów internetowych, zwłaszcza poprzez tworzenie odpowiednich regulaminów, z uwzględnieniem wszelkich regulacji dotyczących usług elektronicznych.

E-sklepy i prawo konsumenckie

Opracowujemy ramy prawne funkcjonowania sklepów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa konsumenckiego, zagadnień zawierania umów na odległość, wykonywania obowiązków informacyjnych na każdym etapie procesu sprzedażowego itd.

Mobile

Przygotowujemy regulacje dla usług świadczonych przy pomocy aplikacji na urządzenia mobilne.

Reklama

Konsultujemy treść materiałów reklamowych oraz przygotowujemy umowy dotyczące kampanii reklamowych.

IT

Opracowujemy umowy służące zabezpieczeniu prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, a w tym:

 • umowy z firmami projektującymi warstwę informatyczną i graficzną serwisu
 • umowy typu SLA (service level agreement) i podobne, dotyczące utrzymania sprawności technicznej serwisu, serwerów itd.
 • umowy typu software as a service
 • umowy z partnerami administratora serwisu, dotyczące współpracy przy świadczeniu usług w serwisie

Prawa autorskie

Opracowujemy zagadnienia dotyczące praw autorskich w Internecie, a w tym:

 • projektujemy umowy dotyczących pozyskania i wymiany treści
 • przygotowujemy zasady i mechanizmy ochrony treści (zwalczanie piratów i pasożytniczego wykorzystania materiałów)
 • przygotowujemy regulaminy i umowy z zakresu korzystania z aplikacji udostępnianych za pośrednictwem serwisów internetowych

Bazy danych

Przygotowujemy umowy dotyczące licencjonowania, nabywania i tworzenia bazy danych oraz zasady i mechanizmy ich ochrony.

Płatności on-line

Opracowujemy zagadnienia dotyczące świadczenia usług płatniczych w Internecie (działalność regulowana, związana z organizowaniem internetowych systemów płatności i rozliczeń).

Domeny, znaki towarowe, patenty, wzory użytkowe i przemysłowe

Doradzamy w sprawach wynikających z Prawa własności przemysłowej, a w tym:

 • przy doborze środków ochrony nazw towarów i usług oraz rejestracji znaków towarowych
 • przy doborze środków ochrony indywidualnego charakteru towarów (patenty, wzory przemysłowe i wzory użytkowe)
 • w sprawach spornych dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i użytkowych, oraz domen internetowych

Dane osobowe

Opracowujemy zasady gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych dla serwisów internetowych, a w tym:

 • rejestrujemy zbiory danych w GIODO
 • przygotowujemy obowiązkową dokumentację wewnętrzną przetwarzania danych
 • doradzamy przy kształtowaniu klauzul informacyjnych i klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • pełnimy funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)
 • opracowujemy umowy dotyczące powierzenia danych osobowych
 • reprezentujemy klientów w czasie kontroli i w postępowaniach przed GIODO
 • przygotowujemy rozwiązania dotyczące mailingu i innych form korzystania z danych osobowych w celach marketingowych, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniuusług drogą elektroniczną.

Crowdfunding

Opracowujemy ramy prawne działania serwisów crowdfundingowych (we wszystkich kategoriach: opartych na darowiznach, na zasadzie przedsprzedaży, equity-crowdfunding); wspieramy w przygotowaniach autorów projektów crowdfundingowych.